แก้วกาแฟ PET

ขนาดและสีแก้วกาแฟ PET

  • ก้วกาแฟ PET สีใส
  • 12 oz ปาก95mm.
  • 14 oz ปาก98mm.
  • 16 oz ปาก98mm.
  • 20 oz  ปาก98mm.
  • 22 oz  ปาก98mm.
ก้วกาแฟ PET สีดำ
  • 16 oz ปาก98mm.

ฝาแก้วกาแฟ PET

แก้วกาแฟพร้อมสกรีน แก้วกาแฟ แก้วPETสกรีน รับสกรีนแก้วกาแฟ แก้วกาแฟพลาสติก